Absolutnym priorytetem jest dla nas spełnianie oczekiwań naszych klientów oraz sumienne i terminowe wywiązywanie się z naszych zobowiązań.

Polityka Jakości

Absolutnym priorytetem jest dla nas spełnianie oczekiwań naszych klientów oraz sumienne i terminowe wywiązywanie się z naszych zobowiązań. Pracujemy według ustalonych praktyk, przestrzegając aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystując odpowiedni sprzęt, najnowsze osiągnięcia techniki i nowatorskie rozwiązania organizacyjne.

Troska o środowisko i bezpieczeństwo zdrowotne produktów

Wiele uwagi poświęcamy ochronie środowiska naturalnego. Troska o harmonijne współistnienie z otoczeniem leży u podstaw wszelkich naszych działań.
Dbamy, aby nasze produkty miały powtarzalną jakość i były wytwarzane w oparciu o specyfikacje uwzględniające wymagania naszych Klientów. Pozwala to na eliminację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów.
Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, oparty na wymaganiach Kodeksu Żywnościowego i aktualnych Standardów IFS oraz BRC.

Kontrola Jakości

Wszystkie procesy zachodzące w zakładzie podlegają kontroli jakości, w szczególności:
– dostawy i przyjęcie surowców oraz materiałów
– produkcja, na każdym etapie procesu technologicznego
– logistyka wyrobów gotowych

Laboratorium zakładowe i laboratoria zewnętrzne

W procesie kontroli jakości kluczową rolę pełni laboratorium zakładowe, w którym badane są parametry fizyczne surowców i produktów oraz sprawdzane są ich właściwości organoleptyczne.
Analizy przeprowadza wykwalifikowany i doświadczony personel, którego kompetencje rozwijane są w ramach ciągłych szkoleń. Badania chemiczne i porównawcze wykonywane są w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

System Jakości

Wdrożyliśmy standard bezpieczeństwa żywności IFS (International Food Standard), co potwierdza odpowiedni certyfikat.
W reakcji na wymagania rynku zostały przez nas również wdrożone i potwierdzone audytem, standardy BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety.
Posiadamy także certyfikat żywności ekologicznej uprawniający do przetwórstwa i obrotu ryżem ekologicznym, a także certyfikat Kosher .