Przedsiębiorstwo „Rol-Ryż” Sp. z o.o. jest liderem na rynku ryżu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Selekcjonowany, przetwarzany i pakowany przez nas ryż trafia do sklepów, sieci handlowych oraz zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Od lat jesteśmy największym dostawcą produktów sprzedawanych pod marką własną przez hipermarkety, supermarkety i dyskonty.
Fundamentem funkcjonowania naszej firmy są wzorce etyczno-biznesowe, które określają nasz stosunek do Klienta i wyznaczają kierunki działania.
Codzienną współpracę z partnerami opieramy na wzajemnym szacunku i pełnym zaangażowaniu.

Gwarancją rozwoju firmy i spełnienia oczekiwań klientów jest doświadczony i wykwalifikowany zespół, gotów do podejmowania nowych wyzwań i będący motorem innowacyjnych rozwiązań. To dzięki niemu zarówno nasze produkty, jak i wiedza od lat są cenione przez odbiorców.
Dbając o jakość produktów i środowisko naturalne, wdrożyliśmy systemy produkcji żywności IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium). Ponadto od lat dostosowujemy się do indywidualnych wymogów naszych Klientów.

 

Celem naszej pracy jest stałe wzmacnianie wiodącej pozycji na polskim i europejskim rynku ryżu.

Pierwsze wzmianki o uprawie ryżu pojawiły się 5000 lat temu. Najpopularniejsze odmiany to ryż długoziarnisty, parboiled, basmati oraz ryż jasminowy. 90% światowych upraw ryżu znajduje się w Azji, skąd trafia do Europy drogą morską.

Ryż jest najstarsza rośliną uprawną, będącą głównym produktem żywnościowym dla ponad 50% ludności świata. Jest on bogatym źródłem energii, naturalnie bezglutenowym. Stanowi wspólny produkt dla kultur Wschodu i Zachodu.

Polityka jakości

Absolutnym priorytetem jest dla nas spełnianie oczekiwań naszych klientów oraz sumienne i terminowe wywiązywanie się z naszych zobowiązań. Pracujemy według ustalonych praktyk, przestrzegając aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystując odpowiedni sprzęt, najnowsze osiągnięcia techniki i nowatorskie rozwiązania organizacyjne.

Środowisko

Wiele uwagi poświęcamy ochronie środowiska naturalnego. Troska o harmonijne współistnienie z otoczeniem leży u podstaw wszelkich naszych działań.

Dbamy, aby nasze produkty miały powtarzalną jakość i były wytwarzane w oparciu o specyfikacje uwzględniające wymagania naszych Klientów. Pozwala to na eliminację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów.

Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, oparty na wymaganiach Kodeksu Żywnościowego i aktualnych Standardów IFS oraz BRC.

Kontrola

Wszystkie procesy zachodzące w zakładzie podlegają kontroli jakości, w szczególności:
– dostawy i przyjęcie surowców oraz materiałów
– produkcja, na każdym etapie procesu technologicznego
– logistyka wyrobów gotowych

Laboratoria

W procesie kontroli jakości kluczową rolę pełni laboratorium zakładowe, w którym badane są parametry fizyczne surowców i produktów oraz sprawdzane są ich właściwości organoleptyczne.

Analizy przeprowadza wykwalifikowany i doświadczony personel, którego kompetencje rozwijane są w ramach ciągłych szkoleń. Badania chemiczne i porównawcze wykonywane są w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.

Jakość

W reakcji na wymagania rynku zostały przez nas również wdrożone i potwierdzone audytem, standardy BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety.

Posiadamy także certyfikat żywności ekologicznej uprawniający do przetwórstwa i obrotu ryżem ekologicznym, a także certyfikat Kosher .

SELEKCJA ZIAREN

Prawidłowa ocena jakości ryżu wymaga wiedzy i doświadczenia. Liczne odmiany tego surowca różnią się wielkością, kształtem, zapachem i kolorem. W naszym zespole zatrudniamy najlepszych ekspertów od właściwej oceny i selekcji ziaren. Ponadto ściśle współpracujemy z dostawcami i nabywamy ryż bezpośrednio od producentów.

TRANSPORT Z MIEJSCA POCHODZENIA

Ryż dociera do zakładu drogą morską. Średni czas transportu wynosi ok 5 tygodni.
Nasza lokalizacja w porcie gdyńskim stwarza optymalne możliwości logistyczne i zwieksza poziom konkurencyjnosci.

KONTROLA JAKOŚCI

Na każdym etapie łańcucha dostaw i procesu produkcji korzystamy z pomocy niezależnych, wyspecjalizowanych laboratoriów. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nasz produkt spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a takze odpowiada ustalonym specyfikacjom i przepisom.

CZYSZCZENIE SUROWCA

Ziarno docierające do zakładu poddawane jest wstępnemu czyszczeniu, w celu odseparowania wszelkich zanieczyszczeń.

SZLIFOWANIE ZIAREN

Proces szlifowania ryżu polega na usunięciu, poprzez ścieranie, zewnętrznej warstwy otręby ryżowej otaczającej ziarno. Szlifowaniu podlegają ziarna ryżu „cargo”, czyli brązowego, pozbawionego tylko łuski.

POLEROWANIE

Kolejnym etapem uszlachetniania ryżu jest polerowanie jego powierzchni, dzięki czemu usuwane są wszelkie pyły, a ziarno nabiera połysku.
Oszlifowane i wypolerowane ziarna ryżu przechodzą przez szereg punktów kontrolnych. Na sitach odseparowane zostają zanieczyszczenia, które różnią się kształtem, w tym również frakcje ziaren połamanych.
Następnie specjalistyczne maszyny sortują ziarno. Najnowsza technologia sortowania optoelektronicznego pozwala takze na eliminację ziaren przebarwionych.

FORMY PAKOWANIA

Aby dostosować się do wymagań i potrzeb rynku oferujemy szeroki zakres opakowań w wielu formatach.
Nasze produkty trafiają do klienta detalicznego, HORECA oraz do przemysłu.

Historia

1928

Początki naszego przedsiębiorstwa sięgają 1928 r., kiedy to na terenie portu w Gdyni w latach 30. otwarto Łuszczarnię ryżu. Był to w tym czasie największy tego typu zakład w Europie.

Po II wojnie światowej fabrykę włączono do Polskich Zakładów Zbożowych. Przemiany społeczno-gospodarcze, rozpoczęte w Sierpniu 1980 r., umożliwiły ponowne utworzenie samodzielnej firmy zajmującej się przetwórstwem ryżu.

1992

1 maja 1992 r. rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo „Rol-Ryż” Spółka z o.o. Przeprowadzono kolejne etapy modernizacji i rozbudowy zakładu. Rol-Ryż zdobywał doświadczenie i budował rynek ryżu w Polsce.

W tym okresie firma koncentrowała swoją działalność głównie na rynku krajowym oraz na współpracy z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja).

2004

Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. udziały w Rol-Ryż nabyła Grupa Marbour. W kolejnych latach nastąpił intensywny rozwój firmy. Zainstalowano nowoczesne linie do procesów obróbki ryżu, kontroli jakościowej oraz do automatyzacji paczkowania i magazynowania.

Obecnie

Od 2019 r. „”Rol-Ryż”” jest częścią grupy Euricom, włoski międzynarodowy koncern i jeden z największych na świecie operatorów w sektorze ryżu. Obecnie Rol-Ryż jest jedynym profesjonalnym zakładem przetwórstwa i obróbki ryżu oraz jego największym importerem w Europie Środkowo-Wschodniej.